Emmen.nu

Tijdens de jaarlijkse nieuw- jaarsreceptie in het Aole Gemientehoes vielen oud- heidkundige vereniging De Spiker en Emmenaar Bert Drijfhout in de prijzen. De Spiker sleepte dit jaar de Schoonebeker Pluim in de wacht. Die gaat elk jaar naar een persoon of instel- ling die zich op bijzondere wijze hebben ingespannen binnen het dorp. De uitrei- king vond dinsdagavond plaats in het Aole Gemien- tehoes in het dorpshart. De Spiker blonk sprong er volgens de organise- rende Culturele Raad van Schoonebeek dit jaar uit, vanwege de gedrevenheid waarmee de vereniging de ene fototentoonstelling na de ander expositie over de lokale geschiedenis op po- ten zet. De Spiker blonk sprong er volgens de orga- niserende Culturele Raad van Schoonebeek er dit jaar uit, vanwege de vele exposities over de lokale geschiedenis. ‘Niet alleen houdt de Spiker de herin- nering aan de plaatselijke historie levendig, het sti- muleert tevens de belang- stelling er voor’, aldus Har- rie Timmerman van de cul- tuurraad. Diezelfde avond werd ook de Glazen Camera uit- gereikt, een al 25 jaar lang gehouden fotowedstrijd. De winnaar van dit jaar was Emmenaar Bert Drijfhout. Hij maakte een foto van een op een plant zittende libelle. Bert Drijfhout wint Glazen Camera Spiker pakt Pluim SCHOONEBEEK - Het oliedorp Schoonebeek start elk jaar met een prijzenregen en in 2018 was het ook niet anders. EMMEN - Titelverdediger Noordscheschut, SVBO, Elim, MSC en De Weide hebben zich geplaatst voor de finale van het 41ste Pro- tos Weering Zaalvoetbal- toernooi. De nummers twee van de halve finale, Emmen, HZVV, Dedemsvaart, Dalen en DZOH kregen in de tus- senronde van woensdag 3 januari nog een kans zich als zesde voor de finale op zaterdag 6 januari te kwali- ficeren. Die strijd werd ge- slecht na het drukken van deze krant. Kijk voor de ac- tuele uitslagen op www.em - men.nu . In Poule D in Dalen maakte SVBO de dienst uit en werd poulewinnaar. De strijd om de tweede plaats was al vrij vlot beslist, want na twee zeges was Dalen al verzekerd van de tweede plaats. In Poule E in Zwartemeer startte favoriet DZOH vrij stroef met twee gelijke spe- len en gedurende de avond waren er drie kanshebbers op de eerste plaats, namelijk De Weide, ZZVV en DZOH. ZZVV leek in het duel met De Weide op weg naar een verrassing bij een 2-1 voor- sprong. Zaterdag 6 janua- ri vindt de climax plaats in sporthal Angelslo. Zaalvoetbalspektakel SVBO in actie tegen Hardenberg ‘85. Bennie Wolbers © EMMEN – Een nieuw jaar en een nieuwe naam. Bo- ven op de gevel van het sta- dion van FC Emmen prijkt een nieuwe naam: ‘De Oude Meerdijk.’ Wat betreft het stadionsponsorschap vond er onlangs een wis- seling van de wacht plaats. Rabobank Emmen-Coe- vorden neemt het stokje over van beveiligingsbe- drijf Jens. Dat betekent ook dat de naam Jens Vesting verdwijnt. Een naam die niet alleen beide partijen verbindt maar ook de band met de regio versterkt, la- ten ze beide weten. Chéry Wortelboer, directievoor- zitter van Rabobank Em- men-Coevorden: ‘We heb- ben er niet voor gekozen hebben om onze naam let- terlijk aan het stadion te verbinden. We hebben in dit geval ons supporters- hart laten spreken.’ Stadion verder als De Oude Meerdijk De naam Jens Vesting verdwijnt van de gevel. Archieffoto NDC mediagroep © EMMEN - In 91 van de 388 gemeenten is het aantal inwoners in 2017 gedaald. De daling geldt echter niet voor gemeenten vanaf de Veluwe tot aan Meppel. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers over de eerste elf maanden van het afgelopen jaar. Terwijl de bevolking in 2017 landelijk met ongeveer honderddui- zend inwoners vrijwel net zo veel groeide als in 2016, waren er meer gemeen- ten met bevolkingskrimp dan toen. De bevolkings- daling in 2017 vond vooral plaats in grote delen van de drie noordelijke provincies, Limburg, Zeeland en de Achterhoek. In de provincie Groningen groeide de be- volking bijvoorbeeld wel in de stad Groningen en om- liggende gemeenten. Ook in Noord-Nederland con- centreert de krimp zich aan de randen: in Noord-Fries- land, Noord- en Oost-Gro- ningen en Oost-Drenthe. Ook in Limburg hadden veel gemeenten te maken met bevolkingskrimp. Bevolking krimpt EMMEN - Werknemers in het openbaar vervoer hou- den donderdag 4 januari massaal de bussen aan de kant. Een ultimatum van CNV Vakmensen aan de werkgevers is op dinsdag om 12.00 uur verlopen. ‘We gaan nu via acties alsnog een goede cao afdwingen. Het is niet anders. Het is vervelend voor de reizigers, maar op de langere termijn is het óók in hun belang’, zegt onderhandelaar Sanne van der Meulen van CNV Vakmensen. Inzet voor de acties, die samen met FNV worden voorbereid, is een goede cao voor 12.000 werkne- mers in het openbaar ver- voer. Werkgeversvereniging VWOV stuurde dinsdag- morgen op de valreep nog een uitnodiging voor over- leg, maar de bonden gin- gen hier niet op in.rijden.’ Chauffeurs staken deze donderdag Z o, de oliebollen zitten weer achter de knoopjes en de familie is uitge- zwaaid. Nog een gelukkig nieuwjaar overigens, maar ik wil toch nog iets kwijt over 2017. Jan de Vries uit Noord- barge, het carbid geweten van Zuidoost-Drenthe, heeft op oudjaarsdag veer- tien carbidschietlocaties bezocht. Waarom weet ik niet, maar waarschijnlijk ommeer informatie te krij- gen zodat hij volgend jaar weer naar de rechter kan stappen. Ik dacht dat hij altijd vocht tegen de overlast in zijn woon- omgeving. Daar kon ik nog enig begrip voor opbrengen. Echter, hij doet aan peste- rij. Regels zijn er in dit land om het leefbaar te houden, hij gebruikt ze echter voor persoonlijk gewin en dat maakt hem tot een egoïs- tische en kleinzielige man in deze discussie. Wat mij betreft heeft hij zijn kruit verschoten. Onze burgermeester heeft zijn kruit nog lang niet verschoten. Hij heeft veel zaken waar hij zich in 2018 op wil richten. Zo zet hij dit jaar in op o.a. het drankgebruik in onze regio. Uitstekend idee, maar ik hoop wel dat hij vooral zijn pijlen richt op de ouders die immers het voorbeeld moeten geven. Dan hadden onze kinderen tweede kerstdag een slecht voorbeeld aan ons. We hebben dan ook een taxi naar huis genomen. Het gemeentelijke hoog- tepunt zijn dit jaar de gemeente- raadsverkie- zingen. Nog gezien die foto van Tom Kuilder de lijsttrekker van de PVV? Ik zal niet snel iemand op zijn uiterlijk beoordelen, behalve als hij of zij er om vraagt en dat deed de heer Kuilder. Het was onze taxi- chauffeur ook opgevallen. Maar snel een ander kap- sel aanmeten en een ander jasje aantrekken, mijnheer Kuilder. Anders is er alleen maar aandacht voor uw uiterlijk en zullen uw woorden net zoals kruit verdampen. Iets waar ik overigens geen en- kele moeite mee heb. Kruitdampen DEROEPERT ‘De Vries doet aan pesterij’ Emmen Donderdag 4 januari 2018 3 EmmenNu (281)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE5OTE=